Podzimní veřejný výcvik - Jak zklidnit svoji mysl a žít plnohodnotný život

Jít zpět | 18.08.2016 (12:44)  Pro jednotlivce

MINDFULNESS VÝCVIK – jak zklidnit svoji mysl a žít plnohodnotný život

 

„Vlny nestavíte. Můžete se však naučit surfovat.“

Jon Kabat-Zinn, americký profesor, autor celosvětově respektovaného 8týdenního výcviku mindfulness

 

To je velmi výstižná definice midnfulness. Nemusíme čekat, až všechny okolnosti našich životů budou ideální. To totiž nikdy nemusí nastat a my tak riskujeme, že svůj život jaksi mineme. Pojďte se naučit surfovat na vlnách, které nám náš život přináší a žijte naplno, s radostí a energií.


8 pravidelných 2 hodinových setkání, která vás seznámí s mindfulness technikami, díky nimž si můžete nastavit a udržet klidný a spokojený život, ať už se ve vašem životě děje cokoli.


Naučíte se lépe zvládat svoje myšlenky a emoce. Budete sdílet svoje zkušenosti s ostatními účastníky výcviku, čímž se budete inspirovat a zároveň můžete inspirovat ostatní. Mezi jednotlivými lekcemi si budete provádět tzv. formální a neformální cvičení doma, v práci, zkrátka ve svém životě.


Výcvikem získáte schopnost záměrně věnovat pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku, a to bez posuzování, hodnocení a očekávání. Tuto schopnost získáváme tréninkem a používáním při běžných každodenních činnostech. Všichni se ji můžeme naučit. Naučíme se tak, jak dát své mysli „odpočinout“, nepodléhat svým myšlenkách a nechávat se strhávat od emocí.


K čemu je dobré tuto schopnost získat?

Chceme-li naplno prožívat svůj přítomný život, budovat lepší vztahy k sobě i k ostatním lidem, lépe zvládat náročné situace a stres, lépe se soustředit a lépe se učit, budovat kvalitní pracovní prostředí. Chceme-li méně konfliktů v našich každodenních životech.


Jaké jsou s ní zkušenosti?

Objektivní i subjektivní posilování pozitivních emocí, větší radost ze života,vyšší sebedůvěra, větší samostatnost, tělesné zdraví, psychické zdraví, nižší riziko deprese, zdravé pracovní prostředí, vyšší ochota ke spolupráci. Větší lehkost bytí a více radosti ve vašem životě, ať se okolo vás i uvnitř vás děje cokoli.
Mindfulness je vědecká metoda.

 

Proč je mindfulness tak užitečná?

Mindfulness je schopnost mysli být v přítomném okamžiku, být „tady a teď“, věnovat pozornost tomu, co se právě děje a to bez posuzování a hodnocení. Naše mysl v přítomném stavu odpočívá. Pracuje, když vzpomíná nebo plánuje. Pracuje, když generuje myšlenky. Mindfulness pomáhá redukovat stres a obavy, kultivovat naše sociální prostředí, vylepšuje vztah k sobě samým, rozvíjí empatii, intuici a kreativitu, podporuje lepší rozhodování. Dělá náš život přítomnější a tím pádem spokojenější a šťastnější. Celosvětově standardizovaný formát výcviku 8 lekcí v 8 týdnech zajistí, že se skutečně naučíte se svojí myslí pracovat.

 

Chcete se dozvědět více?

Pokud máte zájem pobavit se s účastníky tohoto výcviku o jejich zkušenostech, kontaktujte nás. Propojíme Vás.

Absolvovat mindfulness výcvik vedený Marcelou Roflíkovou považuji za jeden ze svých nejlepších nápadů: díky individuálnímu a laskavému přístupu lektorky jsem se naučila nové techniky jak naslouchat svému nitru, vnímat své okolí a věnovat pozornost lidem kolem sebe. Vědomé zaměření pozornosti na přítomný okamžik, všímání si intuice a uvědomění si vnitřní síly mě změnilo – vidím svět i sebe v něm z nového úhlu. Cvičení dělá mistra a já se už teď těším na nová poznání až tyto techniky plně zvládnu.                                                                  Eva Gašková, manažerka


Už během výcviku jsem na sobě sledoval zklidnění a hlavně se mi zlepšilo spaní. To trvá dodnes a je to pro mě velký bonus. Také si při jednání s lidmi víc všímám detailů, které jsem dřív nevnímal. Umožňujme mi to lépe pochopit a lépe řešit nejrůznější situace.                                                                                                    Petr Veselý, novinář


Díky za možnost se výcviku účastnit. I po delší době je pro mě přínosem to, že jsem pozornější k více podnětům, více si umím užít běžných radostí, i v náročných situacích se zasmát a hlavně si všímat toho jak reaguju na některé události a lidi a mám pocit, že to mám více pod kontrolou.                                             Jan Pivoňka, KPMG

O mindfulness si můžete poslechnout více na hlavousrdcem.cz


Jaké jsou hlavní výhody tohoto výcviku?

- Standardizovaný a celosvětově používaný formát výcviku 8 dvouhodinových lekcí v 8 týdnech zajistí, že si techniky osvojíte natolik, že je skutečně zapracujete do svého života, získáte na ně užitečný návyk.


- Pestrá skupina účastníků přináší vždy mnoho pohledů na stejnou věc.


- Sdílením zkušeností získáte více odvahy a více inspirace v aplikaci mindfulness do vašeho života.


- Budete pracovat s vlastními zkušenostmi a konkrétními situacemi a zároveň naslouchat zkušenostem ostatních.


Termíny:
Vždy v úterý od 10 do 12 hodin.
8 dvouhodinových setkání. První setkání 13.9.2016.

Místo:
CoWorkingové centrum BabyOffice, Praha 4

Cena a přihlašování:
3000Kč.
Přihlašovat se můžete na zde. Přihláška je platná po uhrazení kurzovného.

Neváhejte se na mě obrátit s případnými dotazy.

V úctě,
Marcela Roflíková

Co je to
mindfulness

Schopnost záměrně věnovat pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku,a to bez posuzování, hodnocení a očekávání. Jak funguje? Vytvořením adekvátního kontaktu s tím, co …

Kalendář veřejných programů

Seznamte se s nabídkou veřejných programů pro nejbližší období. Pokud nenajdete to, co potřebujete, napište nám.

Organizace podporující mindfulness

Máte-li zájem zůstat v kontaktu, čas od času dostávat email o novinách a nových programech, zanechte nám tu váš email.

kniha Všímavost
reference
Mindfulness v médiích sekci