Souhlas s evidencí osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů bych vás chtěla informovat o zpracování osobních údajů, které mi poskytujete.

Správcem osobních údajů je fyzická osoba ing. Marcela Roflíková, zakladatelka Českého mindfulness institutu. Spojit se se mnou můžete přes e-mail marcela.roflikova@mindfulness-institut.cz nebo kontakty uvedené na webových stránkách.

 

 Jaké osobní údaje zpracovávám:

 1. Kontaktní údaje zpracovávám na základě Vámi uděleného souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy, protože je potřebuji k jejímu řádnému plnění:

  • Jméno a příjmení
  • E-mail
  • Telefon ( pokud byl poskytnut )
 2. Údaje nezbytné pro fakturaci – jejich zpracování mi ukládá předpis 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví v platném znění:

  • U fyzických osob: poštovní adresa
  • U OSVČ: název firmy, sídlo, IČ, DIČ

   

  Osobní údaje zpracovávám za účelem:

  • registrace na akce pořádané a propagované pod hlavičkou Českého mindfulness institutu
  • zasílání pozvánek na podobné akce pořádané a propagované pod hlavičkou Českého mindfulness institutu
  • zasílání nabídek produktů a služeb včetně informování o nových produktech, službách a speciálních nabídkách

   

  Vaše osobní údaje využiji pro běžné fungování Českého mindfulness institutu (komunikaci s vámi, zasílání účetních dokladů, …) a poskytování nabízených produktů (včetně zlepšování a individualizace naší nabídky).

   

  Vaše osobní údaje budu využívat pouze při komunikaci s vámi a zasílání propagačních materiálů.

  Zpracování osobních údajů bude probíhat pouze v interních databázích Českého mindfulness institutu.

  Data budu zpracovávat po dobu nezbytně nutnou v souladu s požadavky legislativy, případně po dobu platnosti vašeho souhlasu.

  Tyto údaje nebudou poskytovány žádné třetí osobě.

  Podle Nařízení máte právo na přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů

  Jestliže jste mi udělili Souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat. Pro odvolání souhlasu klikněte na tento odkaz.

  Tato práva můžete uplatnit kdykoli a to osobně, písemně nebo prostřednictvím e-mailu.

  Také máte právo podat stížnost u ÚOOÚ – www.uoou.cz

Co je to
mindfulness

Schopnost záměrně věnovat pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku,a to bez posuzování, hodnocení a očekávání. Jak funguje? Vytvořením adekvátního kontaktu s tím, co …

Kalendář veřejných programů

Seznamte se s nabídkou veřejných programů pro nejbližší období. Pokud nenajdete to, co potřebujete, napište nám.

Organizace podporující mindfulness

Máte-li zájem zůstat v kontaktu, čas od času dostávat email o novinách a nových programech, zanechte nám tu váš email.

kniha Všímavost
reference
Mindfulness v médiích sekci