Proč bychom se měli o mindfulness zajímat i v Čechách

Jít zpět | 12.05.2015 (11:20)  Všeobecná aktualita

  • Tísiceletá tradice - moderní aplikace.

  • Více než 1300 výzkumných prací potvrzujících přínosy v oblasti celkové životní pohody, fyzického a duševního zdraví.

  • Aplikované programy pro firemní prostředí -  Search in Yourself – mindfulness program společnosti Google.

  • Přínosem mindfulness pro děti a mládež je schopnost více se soustředit a lepší sebekontrola.

 

 

Mindfulness ( všímavost ) je původně inspirována buddhistickou psychologií. Od 70.let 20.století se vyvíjí sekulárně.

Mindfulness-Based Stress Reduction programm byl zahájen jako program na snižování stresu v jedné nemocnici v Massachusetts v roce 1979. Jeho autorem byl profesor Jon Kabat-Zinn. Nyní, o 35 let později, je program dostupný v téměř všech hlavních amerických metropolitních nemocnicích a lékařských centrech. Již na začátku 80.let minulého století program ukazoval na pozitivní přínosy v oblasti léčení chronické bolesti, stresu, ale i celkového pocitu životní pohody. V Anglii je  program MBCT  ( odvozený z kognitivní terapie, založený na mindfulness )  volbou léčby deprese, doporučovanou britským Národním institutem pro zdraví a klinickou excelenci.

Jedná se o trénink, nácvik technik, jejich postupné zapracování do běžných každodenních aktivit. To postupně mění naše postoje a náhled na život v obtížných i běžných životních situacích. Přinese větší pohodu, radost, štěstí do života, sníží závislost naší nálady na okolnostech.

Rostoucí je i počet vědeckých výzkumů. V roce 1983 existovaly 3 studie, v roce 2013 to bylo více než 1300. Výzkumem za  zabývají velmi seriozní vědecké instituce.  Příkladem může být Oxford Mindfulness Centre,  http://oxfordmindfulness.org/, jehož posláním je kromě léčení depresí i zkoumání možností rozšiřování lidského potenciálu právě využitím mindfulness.

Výsledky studií potvrzují, že trénink přináší zlepšení paměti, lepší imunitu, sebekontrolu, emoční stabilitu. V roce  2011, doktorka Britta Holzel spolu se svými kolegy z Harvardu provedli studii, ve které potvrdili, že již 8týdenní program měl za následek významný nárůst šedé hmoty v těch oblastech mozku, které jsou zodpovědné za učení a paměť, emoční regulaci, pocity štěstí a spokojenosti. Obdobné změny mozku jsou pozorovány i u mnichů, kteří svůj život zasvětili celoživotní meditaci a patří k nejšťastnějším lidem na Zemi.

V současné době jsou především v USA a západní Evropě rozvíjeny programy nejen pro léčení zdravotních a duševních potíží, ale především aplikované programy a výcviky pro děti a mládež, pro firemní prostředí a sportovní organizace.

Velkým průkopníkem ve využití mindfulness je firma Google, známá nejen svými úspěchy, ale především velmi přívětivým a výkoným pracovním prostředím. Google již téměř před 10 lety vyvinul program Search in Yourself, který je dostupný jak interním zájemcům, tak veřejnosti. www.siyli.com

O přínosech mindfulness v pracovním prostředí připravujeme další článek.

Rovněž využití mindfulness pro děti a mládež se velmi rychle rozvíjí.  Celá řada škol zařazuje výcviky do svých rozvrhů a vybavuje tak děti již od nízkého věku velmi užitečnými dovednostmi pro celý život.

Klíčovými přínosy mindfulness pro děti a mládež jsou pozornost a seberegulace. To jsou jednoznačně  klíčové faktory pro nastavení zdravého a fungujícího vzdělávacího prostředí. Tedy prostředí, ve kterém jsou děti schopné přijímat informace, zpracovat je, pamatovat si a následně si je vybavit a pracovat s nimi.  Lepší soustředění a koncentrace, schopnost se zklidnit, nižší míra stresu, lepší sebekontrola, vyšší sebeuvědomění a sebevědomí, schopnost lépe reagovat v náročných situacích, empatie, laskavost, vnímavost, soucit, to jsou přínosy, které pozorují děti a mládež. Čím dříve si děti tyto techniky osvojí, tím lepší výbavu do života dostávají.

Velmi často dětem říkáme – soustřeďte se! Velmi zřídka jim však umíme říci, jak to mají udělat. Mindfulness trénink děti vybaví celou řadou technik a naučí je použít je v důležitých i náročných situacích ve škole a ve svém sociálním prostředí.

 

Posláním Českého Mindfulness Institutu je přinášet a rozvíjet mindfulness ( všímavost ) se všemi vědecky ověřenými i individuálně vnímanými benefity do českého vzdělávání, zdravotnictví i pracovního prostředí.

 

Co je to
mindfulness

Schopnost záměrně věnovat pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku,a to bez posuzování, hodnocení a očekávání. Jak funguje? Vytvořením adekvátního kontaktu s tím, co …

Kalendář veřejných programů

Seznamte se s nabídkou veřejných programů pro nejbližší období. Pokud nenajdete to, co potřebujete, napište nám.

Organizace podporující mindfulness

Máte-li zájem zůstat v kontaktu, čas od času dostávat email o novinách a nových programech, zanechte nám tu váš email.

kniha Všímavost
reference
Mindfulness v médiích sekci