ZpětMindful Leadership

Exkluzivní program určený pro vrcholové manažery a majitele firem

Zkušenost a leadership excellence doplněná programem Mindful Leadership je něco, co z vás udělá vyhledáváného a žádaného leadera, ale především člověka žijícího a pracujícího v souladu s vlastními hodnotami a schopného naslouchat svému vnitřnímu hlasu, dovolí vám plně rozvinout svůj potenciál, naučí vás lépe se rozhodovat a být tak nejen úspěšný, ale i dlouhodobě spokojený.

Přínosy

Program rozvíjí soustředění, klid, vyrovnanost, trpělivost, efektivitu, schopnost relaxovat i schopnost postupovat důsledně za vytčenými cíli, zlepšuje rozhodování, empatii, emoční inteligenci, vytrvalost, radost, autenticitu, kreativitu a dobré mezilidské vztahy.

Naučíte se:

- lépe a bez stresu se adaptovat na konstantně se měnící podnikatelské prostředí

- nový způsob naslouchání a porozumění svým kolegům a podřízeným

- zlepšíte svoji schopnost soustředit se a zaměřovat svoji pozornost 

- zlepšíte sebeuvědomění i vnímání lidí ve svém pracovním okolí

- rozvíjet empatii a emoční inteligenci

- rozhodovat se v souladu se svými vnitřními hodnotami

- rozvíjet svoji schopnost nenásilně motivovat a vést lidi

- v neposlední řadě se naučíte zvládat pracovní i emoční zátěž. 

 

Zařaďte sebe mezi špičkové leadery a svoji firmu mezi firmy, které již benefity mindfulness objevily - Google, SAP, Ford Motor Company.

 

Organizace programu

  • Počet účastníků

maximálně 6 osob ve skupině

  • Rozsah

8 dvouhodinových skupinových setkání během 8 týdnů

Setkání probíhájí v prostorách firmy klienta ( v případě potřeby lze dohodnout jiné místo ).

 

 

Máte-li zájem o více informací ke kurzům pro vás nebo  vaši firmu, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře.

Mám zájem o tento program

Co je to
mindfulness

Schopnost záměrně věnovat pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku,a to bez posuzování, hodnocení a očekávání. Jak funguje? Vytvořením adekvátního kontaktu s tím, co …

Kalendář veřejných programů

Seznamte se s nabídkou veřejných programů pro nejbližší období. Pokud nenajdete to, co potřebujete, napište nám.

Organizace podporující mindfulness

kniha Všímavost
reference
Mindfulness v médiích sekci