ZpětMindful Leadership

NOVINKA! OD KVĚTNA 2020.

Příprava skutečných lídrů adaptovaných na svět po pandemii.

 

Nevíme, jaký bude svět, který je před námi.

Pojďte se zbavit obav a strachu a najít stabilitu a rovnováhu.

Získejte odolnost a dovednosti, jak se rychle adaptovat na neustálé změny.

Nelezněte vlastní zdroje pro to, jak zůstat motivovaní. 

Dejte svému leadershipu lidský rozměr.

 

Objevte MINDFUL LEADERSHIP

Co vám program umožní:

 • Zvýšit motivaci k náročným úkolům v neustále se měnícím se prostředí.
 • Nacházet stabilní body v nestabilních situacích, být flexibilnější a získát svůj tým ke
  spolupráci.
 • Posílít pozici lídra díky empatii, autenticitě a lidskosti.
 • Získáte nové dovednosti a návyky, posílíte svou mentální odolnost zvládat změny a těžké
  životní situace a naučíte se pracovat i v náročných podmínkách efektivněji.

 Co vás v programu čeká?

 • 4x90 online ve 4 týdnech
 • vedená cvičení a sdílení
 • malé skupiny do 10 účastníků
 • audio guide pro podporu

 

 S řím se programu setkáte? 

 • Zmírnění stresu, vymanění se z obav a strachu 

 • Opuštění starých vzorců přemýšlení a lpění na nich 

 • Nalezení vlastních stabilních bodů a vytvoření většího prostoru, ve kterém budete moci přemýšlet, pracovat, tvořit a inspirovat  

 • Prohloubení porozumění sobě samým a lepší porozumění druhým

Jak budeme v programu pracovat?

 • Každé setkání začneme zklidněním mysli  a zastavením  se v  přítomnosti. Díky krátkému cvičení vystoupíme  z každodenního kolotoče a shonu. 
 • Vyjdeme z našich reálných situací, zasadíme je do kontextu neurovědy a vyzkoušíme praktická cvičení. 
 • Budeme navzájem sdílet svoje zkušenosti a inspirovat se. 

 

Je online forma vhodná? 

 • Online forma poskytuje vše klíčové, co program potřebuje a zároveň respektuje omezení této doby. Pro některé účastníky může dokonce poskytnout pocit více bezpečného prostředí než forma prezenční. Ze zkušeností z ostatních online programů ( včetně práce s dětmi ve věku od 6 let v době pandemie ) víme, že je plnohodnotná. Pracujeme v prostředí zoom.

 

Co o programu Mindful Leadership říkají jeho účastníci, z doby před nouzovým stavem a těsně po jeho začátku?

“Nejsem tolik reaktivní a podrážděný, jsem schopný vyslechnout lidi dokonce. Více jim rozumím jako lidem….”

“Mám mnohem více odvahy. Odvahy říct, že nevím, nebo si nejsem jistá. Chvíli jsem s tím bojovala, ale teď vidím, kolik práce mi to ušetřilo a mám pocit, že můj tým se mnou pracuje mnohem raději než dřív. Že nás baví společná práce.”

“Na začátku období s covid 19 jsme díky naší schopnosti naslouchat našim lidem získali obrovskou důvěru. Nerozhodovali jsme sami, ale ptali jsme se jich, jak to vnímají, jak se v tom cítí. Takhle přemýšlet a komunikovat jsme se naučili díky mindful leadershipu.”

 

 

 

 

Exkluzivní program určený pro vrcholové manažery a majitele firem

Zkušenost a leadership excellence doplněná programem Mindful Leadership je něco, co z vás udělá vyhledáváného a žádaného leadera, ale především člověka žijícího a pracujícího v souladu s vlastními hodnotami a schopného naslouchat svému vnitřnímu hlasu, dovolí vám plně rozvinout svůj potenciál, naučí vás lépe se rozhodovat a být tak nejen úspěšný, ale i dlouhodobě spokojený.

Přínosy

Program rozvíjí soustředění, klid, vyrovnanost, trpělivost, efektivitu, schopnost relaxovat i schopnost postupovat důsledně za vytčenými cíli, zlepšuje rozhodování, empatii, emoční inteligenci, vytrvalost, radost, autenticitu, kreativitu a dobré mezilidské vztahy.

Naučíte se:

- lépe a bez stresu se adaptovat na konstantně se měnící podnikatelské prostředí

- nový způsob naslouchání a porozumění svým kolegům a podřízeným

- zlepšíte svoji schopnost soustředit se a zaměřovat svoji pozornost 

- zlepšíte sebeuvědomění i vnímání lidí ve svém pracovním okolí

- rozvíjet empatii a emoční inteligenci

- rozhodovat se v souladu se svými vnitřními hodnotami

- rozvíjet svoji schopnost nenásilně motivovat a vést lidi

- v neposlední řadě se naučíte zvládat pracovní i emoční zátěž. 

 

Zařaďte sebe mezi špičkové leadery a svoji firmu mezi firmy, které již benefity mindfulness objevily - Google, SAP, Ford Motor Company.

 

Organizace programu

 • Počet účastníků

maximálně 6 osob ve skupině

 • Rozsah

8 dvouhodinových skupinových setkání během 8 týdnů

Setkání probíhájí v prostorách firmy klienta ( v případě potřeby lze dohodnout jiné místo ).

 

 

Máte-li zájem o více informací ke kurzům pro vás nebo  vaši firmu, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře.

Mám zájem o tento program

Co je to
mindfulness

Schopnost záměrně věnovat pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku,a to bez posuzování, hodnocení a očekávání. Jak funguje? Vytvořením adekvátního kontaktu s tím, co …

Kalendář veřejných programů

Seznamte se s nabídkou veřejných programů pro nejbližší období. Pokud nenajdete to, co potřebujete, napište nám.

Organizace podporující mindfulness

Máte-li zájem zůstat v kontaktu, čas od času dostávat email o novinách a nových programech, zanechte nám tu váš email.

kniha Všímavost
reference
Mindfulness v médiích sekci