Lidé

Marcela Roflíková Ing., MBA

 • Zakladatelka Českého mindfulness institutu

  Po téměř 20 letech manažerské práce v mezinárodním businessu  a vytrvalého hledání cesty k vyšší efektivitě a především spokojeného a rovnovážného života při současném uplatnění potenciálu jsem objevila svoje poslání. Založením Institutu jsem  propojila svoje zkušenosti a dovednosti s hodnotami, které ctím a žiju.  Je to můj příspěvek k tomu, aby lidé žili šťastně, byli úspěšní a plně uplatnili svůj potenciál.

 • Absolventka  výcviků Curriculum Training, Mindful Communication a Difficult Emotions na Mindful Schools v USA                                                                     

  Mindful Schools ( www.mindfulschool.org ) je nezisková organizace poskytující vzdělávání v oblasti mindfulness pro všechny dospělé  ( pedagogy, psychology, rodiče a ostatní ), kteří se podílejí na vzdělávání dětí a mládeže. Byla založena v roce 2010. A do současné doby poskytla vzdělání do více než 60 zemí světa s dopadem na 300 000 dětí a mladých lidí. Posláním Mindful Schools je být vůdčí institucí v integraci mindfulness do vzdělávání. Škola rovněž iniciuje a aktivně se podílí na vědeckých studiích a výzkumech v oblasti mindfulness ve vzdělávání. Program Curriculum Training vychází z MBSR programu, jehož autorem je profesor Jon Kabat-Zinn z University v Massachusetts. Profesor  Jon Kabat-Zinn je zároveň členem dozorčí rady Mindful Schools.

 • Absolventka workshopu Finding the space to lead na Institute for Mindful Leadership v USA
 • Absolventka Mindfulness kurzu v Psychoterapeutickém centru Lávka (Jan Honzík, PhD.), www.centrum-lavka.cz
 • Certifikovaná systemická koučka v roce 1999, www.extima.eu
 • Trenérka Time managementu 4.generace a autorka Průvodce systémem ADK používaného v letech 2004-2014, www.adk.cz
 • Vystudovala MBA na Sheffield Hallam University UK, ČZU v Praze, Mezinárodní marketing a management na IAHL V Nizozemí.
 • Absolvovala  Marketing and Sales Academy na INSEAD a Leadership Foundation na Echswege Institute Německo.
 • Ve volném čase se zabývá vytrvalostním během, cvičením jogy, stavěním z kostiček Lego se svými dvěma syny
 • Spoluautorka knihy Mindfulness pro každého ( Nakladatelský dům Grada, 2020 )

Moji první učitelé mindfulness

S mým dědečkem jsem jako malá holčička podnikala mnoho výletů. Cestovali jsme autem a naše nejoblíbenější hra byla  – co ti připomíná tamhleten mrak právě teď?  Celou cestu jsme koukali na nebe a smáli se legračním mrakům vypadajícím třeba jako běžící pes. Byla to hra na přítomno, absolutní přítomno, protože ve vteřině už mrak nepřipomínal psa, ale třeba kočku.

Jako malá jsem řešila věci rychle, někdy rychleji než jsem o nich stačila aspoň chvilku popřemýšlet. Moje babička mi vždycky říkala: „Počítej si do deseti, než něco řekneš“. A tak jsme si s babičkou počítávaly nahlas do deseti a tím byly  často v mém životě místo neuvážených reakcí rozvážné nebo alespoň rozvážnější odpovědi.

Netušila jsem, že tyhle moje dětské hry budou jednou patřit do programů Českého mindfulness institutu.

Jan Honzík, PhD.

 • Založil a vede Psychoterapeutické centrum Lávka v Praze. www.centrum-lavka.cz
 • Kromě psychoterapie se profesně zabývá řešením sporů formou mediace a vede sebezkušenostní kurzy a mindfulness programy pro skupiny i jednotlivce.
 • Vystudoval filozofii a antropologii na Karlově univerzitě v Praze, kde od roku 2008 externě přednáší.
 • V letech 2005-2006 žil jako buddhistický mnich na Srí Lance.
 • Absolvoval čtyřletý psychoterapeutický výcvik v satiterapii, humanistické psychoterapii využívající léčivých účinků uvědomění (angl. mindfulness) a výcvik v individuální systemice u Artha Wittemanna.
 • Jeho terapeutický přístup inspiruje také focusing (E. T. Gendlin), psychodrama (J. L. Moreno), MBSR (Jon Kabat-Zinn), bioenergetika, procesově orientovaná práce (I. Verný) a v neposlední řadě každodenní život se vším, co přináší.

 

Slávek Keprt, Mgr.

 • Meditaci všímavosti a mindfulness se věnuje od roku 1992. Mindfulness podstatným zpúsobem ovlivnila jeho život. Strávil půl roku v meditačním klášteře v Barmě. Absolvoval mindfulness výcvik v Psychoterapeutickém centru Lávka u Honzy Honzíka, PhD.
 • Absolvoval  4 letý psychoterapeutický výcvik v satiterapii ( sati=mindfulness ), výcvik ve facilitaci skupinových procesů.
 • V současné době je ve výcviku procesně orientované psychologie. 
 • Vystudoval sociologii na UK v Praze. Aktuálně je doktorandem na DAMU, kde se věnuje studiu psychosomatických disciplín. 
 • Profesně působí jako terapeut v centrech Lávka a PoPoli, dále se věnuje krizové intervenci a lektorské činnosti. 
 • Jeho přístup ke klientům a účastníkům kurzů je ovlivněn kromě výše uvedeného i dalšími metodami jako je focusing, psychodrama, MBSR, PBSP, gestalt terapie a rodinné konstalace. Velkým zdrojem inspirace je pro něho studium dialogického jednání na DAMU. 

 

Denisa Tichavová, Bc.

 • Je absolventkou bakalářského programu Pedagogika na FF UK
 • V současné době je studentkou navazujícího magistrerského programu Sociální pedagogika na FF UK
 • V průběhu studia v rámci programu Erasmus studovala obor vzdělávání prvního stupně v Madridu
 • Od roku 2015 se zabývá doučováním nadaných dětí a dětí s duální výjimečností 
 • Absolvovala základní a follow up mindfulness výcvik v Českém mindfulness institutu
 • Věnuje se mindfulness v programech pro děti a nadané děti a děti s úzkostnými stavy
 • V letech 2017-18 působila jako terapeut v AUT - centru pro děti s poruchou autistického spektra
 • Od roku 2019 spolupracuje s TALNET jako lektor mindfulness pro nadané děti
 • Vede mindfulness programy v rámci programu Centra talentované mláděže - Objevitelské soboty
 • Je spoluautorkou konceptu Mindful Minds, vzdělávácí sekce Českého mindfulness institutu
 • Ve volném čase se věnuje cestování, tanci a józe

 

Mathanja Rosina Bot

 • Je vystudovaná učitelka angličtiny z Nizozemí
 • Založila soukromou jazykovou školu, kterou 13 let vedla a působila jako učitelka jazyků
 • Absolvovala 8-týdenní výcvik mindfulness MBSR v Nizozemí http://www.mindfulness-dordrecht.nl
 • Založila Koučink angličtiny www.koucinkanglictiny.cz
 • Napsala knihu Magický Přepínač Jazyků - která kromě praktických doporučení a tipů jak se učit cizí jazyk naučí čtenáře i mindful postoj ke studiu cizího jazyka
 • Spolupracuje s Českým mindfulness institutem, školí mindfulness a organizuje jazykové workshopy

 

Eleanor Toulavá, MgA.

 • Vystudovala kostýmní výtvarnictví, dneska se však tomuto oboru věnuje jen výjimečně. Mnohem více ji naplňuje práce s lidmi, kdy je inspiruje k vědomějšímu a spokojenějšímu způsobu života.
 • Sama  si cestu k mindfulness našla v roce 2010 jako k účinnému a dlouhodobému "léku" na chrLenyonickou úzkost. Postupem let ji pomáhala erodovat ty překážky a hranice, které  si kolem sebe silou vlastní mysli vybudovala a ukázala jí, že svět je opravdu takový, jak ho vnímáme. 
 • V Českém mindfulness institutu absolvovala osmitýdenní výcvik a speciální výcvik pro interní firemní lektory. 
 • V současné době je interní lektorkou mindfulness ve firmě Bluelink International a spolupracuje s Českým mindfulness institutem. 
 • Zajímá ji oblast duševní hygieny, obzvlášť v pracovním prostředí, kde se o této otázce mluví zřídka, anebo vůbec. A baví ji sledovat, jak občas stačí málo k tomu, aby se děly velké změny. 
 • Od roku 2018 studuje sociální práci se zaměřením na aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

 

Kateřina Matoušková, PhDr.

 • Meditaci všímavosti a mindfulness se systematicky věnuje od roku 2015. Předtím dlouhá léta meditovala občas a rozvíjela svou schopnost sebepoznání a odstupu mnoha dalšími způsoby.
 • Má osobní zkušenost se skupinovou i individuální satiterapií, která využívá principy všímavosti psychoterapeuticky.
 • Absolvovala 8-týdenní výcvik v mindfulness v Českém mindfulness institutu. 
 • Vystudovala jednooborovou psychologii na FFUK.
 • Má 5-letý sebezkušenostní výcvik v dynamické skupinové terapii SUR při PŠVPS.
 • Má výcvik v psychologickém koučování, ve facilitaci skupinových procesů, absolvovala trénink ve focusingu dle E. T. Gendlina.
 • Působí jako nezávislý kouč, psycholog a lektor. Ve své práci se vždy lidi snaží inspirovat k větší schopnosti prožívání „tady a teď“.
 • Jejím posláním je přispívat k vnitřní i vnější harmonii ve světě prostřednictvím poznání a sebepoznání, přijetí sebe i ostatních a jednání v souladu s vlastními potřebami.
 • Mindfulness vnesla do jejího života více spokojenosti v životě i ve vztazích, posílila její schopnost zvládat náročné situace a nepříjemné emoce jako je úzkost, ještě více prohloubila její porozumění sobě i ostatním. Věří, že rozvíjet schopnost bdělé pozornosti a všímavosti má přínos pro každého.
 • Jejími nejoblíbenějšími učiteli mindfulness jsou Eckhard Tolle, Thich Nhat Hanh a Jon Kabat-Zinn.

 

Rebecca Altman

 • Rebecca je absolventkou bakalářského programu Výtvarná výchova a mediální studia na Northern Illinois University a magisterského programu Předškolní pedagogika na National Louis University Chicago
 • Od roku 2016 je certifikovanou lektorkou jógy. Ve svých lekcích využívá prvky mindfulness.
 • Od řijna 2016 vede skupinu Yogis United, Prague & Worldwide
 • V současné době vede kurzy meditace v Prague Yoga Collective
 • Je spoluautorkou konceptu Mindful Minds, vzdělávací sekce Českého mindfulness institutu
 • Svůj volný čas ráda tráví v přírodě, praktikováním jógy a mindfulness, kreslením a cestováním

 

 

Jana Jandová, Mgr. 

 • Vystudovala andragogiku a personální řízení na FF UK a Université Charles de Gaulle.
 • Působila v interním HR několika mezinárodních společností.
 • Má za sebou řadu odborných výcviků (#IamRemarkable by Google facilitator, mindfulness základní a follow-up výcvik - Český mindfulness institut, The science of Well-Being - Yale University)
 • Jako členka týmu Happiness@Work se podílí na organizaci mezinárodní konference o štěstí v práci.
 • Věnuje se psychologickému koučingu (akreditovaný výcvik ICF psychologického koučování QED Group a.s.- Radvan Bahbouh)
 • Jako lektor, kouč a facilitátor se zaměřuje na oblast osobního rozvoje, manažerských dovedností, komunikace, štěstí v práci a mindfulness ve spolupráci s TCC.
 • Působí v týmu Péče o lidi v organizaci Učitel naživo.
 • Ve spolupráci s Českým mindfulness institutem se podílí na přípravě programů HR leadership, Mindful Spa a Jak zklidnit mysl a zvládat stres v časech pandemie.
 • Ve svém volném čase se věnuje folkloru, cvičení jógy, běhu a cestování.

Co je to
mindfulness

Schopnost záměrně věnovat pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku,a to bez posuzování, hodnocení a očekávání. Jak funguje? Vytvořením adekvátního kontaktu s tím, co …

Kalendář veřejných programů

Seznamte se s nabídkou veřejných programů pro nejbližší období. Pokud nenajdete to, co potřebujete, napište nám.

Organizace podporující mindfulness

Máte-li zájem zůstat v kontaktu, čas od času dostávat email o novinách a nových programech, zanechte nám tu váš email.

kniha Všímavost
reference
Mindfulness v médiích sekci