Lidé

Marcela Roflíková Ing., MBA

 • Zakladatelka Českého Mindfulness Institutu

  Po téměř 20 letech manažerské práce v mezinárodním businessu  a vytrvalého hledání cesty k vyšší efektivitě a především spokojeného a rovnovážného života při současném uplatnění potenciálu jsem objevila svoje poslání. Založením Institutu jsem  propojila svoje zkušenosti a dovednosti s hodnotami, které ctím a žiju.  Je to můj příspěvek k tomu, aby lidé žili šťastně, byli úspěšní a plně uplatnili svůj potenciál.

 • Absolventka  výcviků Curriculum Training, Mindful Communication a Difficult Emotions na Mindful Schools v USA                                                                     

  Mindful Schools ( www.mindfulschool.org ) je nezisková organizace poskytující vzdělávání v oblasti mindfulness pro všechny dospělé  ( pedagogy, psychology, rodiče a ostatní ), kteří se podílejí na vzdělávání dětí a mládeže. Byla založena v roce 2010. A do současné doby poskytla vzdělání do více než 60 zemí světa s dopadem na 300 000 dětí a mladých lidí. Posláním Mindful Schools je být vůdčí institucí v integraci mindfulness do vzdělávání. Škola rovněž iniciuje a aktivně se podílí na vědeckých studiích a výzkumech v oblasti mindfulness ve vzdělávání. Program Curriculum Training vychází z MBSR programu, jehož autorem je profesor Jon Kabat-Zinn z University v Massachusetts. Profesor  Jon Kabat-Zinn je zároveň členem dozorčí rady Mindful Schools.

 • Absolventka Mindfulness kurzu v Psychoterapeutickém centru Lávka (Jan Honzík, PhD.), www.centrum-lavka.cz
 • Certifikovaná systemická koučka v roce 1999, www.extima.eu
 • Trenérka Time managementu 4.generace a autorka Průvodce systémem ADK používaného v letech 2004-2014, www.adk.cz
 • Vystudovala MBA na Sheffield Hallam University UK, ČZU v Praze, Mezinárodní marketing a management na IAHL V Nizozemí.
 • Absolvovala  Marketing and Sales Academy na INSEAD a Leadership Foundation na Echswege Institute Německo.
 • Ve volném čase se zabývá vytrvalostním během, cvičením jogy, stavěním z kostiček Lego se svými dvěma syny.

 

Moji první učitelé mindfulness

S mým dědečkem jsem jako malá holčička podnikala mnoho výletů. Cestovali jsme autem a naše nejoblíbenější hra byla  – co ti připomíná tamhleten mrak právě teď?  Celou cestu jsme koukali na nebe a smáli se legračním mrakům vypadajícím třeba jako běžící pes. Byla to hra na přítomno, absolutní přítomno, protože ve vteřině už mrak nepřipomínal psa, ale třeba kočku.

Jako malá jsem řešila věci rychle, někdy rychleji než jsem o nich stačila aspoň chvilku popřemýšlet. Moje babička mi vždycky říkala: „Počítej si do deseti, než něco řekneš“. A tak jsme si s babičkou počítávaly nahlas do deseti a tím byly  často v mém životě místo neuvážených reakcí rozvážné nebo alespoň rozvážnější odpovědi.

Netušila jsem, že tyhle moje dětské hry budou jednou patřit do programů Českého mindfulness institutu.

Jan Honzík, PhD.

 • Založil a vede Psychoterapeutické centrum Lávka v Praze. www.centrum-lavka.cz
 • Kromě psychoterapie se profesně zabývá řešením sporů formou mediace a vede sebezkušenostní kurzy a mindfulness programy pro skupiny i jednotlivce.
 • Vystudoval filozofii a antropologii na Karlově univerzitě v Praze, kde od roku 2008 externě přednáší.
 • V letech 2005-2006 žil jako buddhistický mnich na Srí Lance.
 • Absolvoval čtyřletý psychoterapeutický výcvik v satiterapii, humanistické psychoterapii využívající léčivých účinků uvědomění (angl. mindfulness) a výcvik v individuální systemice u Artha Wittemanna.
 • Jeho terapeutický přístup inspiruje také focusing (E. T. Gendlin), psychodrama (J. L. Moreno), MBSR (Jon Kabat-Zinn), bioenergetika, procesově orientovaná práce (I. Verný) a v neposlední řadě každodenní život se vším, co přináší.

 

Mgr. Slávek Keprt 

 • Meditaci všímavosti a mindfulness se věnuje od roku 1992. Mindfulness podstatným zpúsobem ovlivnila jeho život. Strávil půl roku v meditačním klášteře v Barmě. Absolvoval mindfulness výcvik v Psychoterapeutickém centru Lávka u Honzy Honzíka, PhD.
 • Absolvoval  4 letý psychoterapeutický výcvik v satiterapii ( sati=mindfulness ), výcvik ve facilitaci skupinových procesů.
 • V současné době je ve výcviku procesně orientované psychologie. 
 • Vystudoval sociologii na UK v Praze. Aktuálně je doktorandem na DAMU, kde se věnuje studiu psychosomatických disciplín. 
 • Profesně působí jako terapeut v centrech Lávka a PoPoli, dále se věnuje krizové intervenci a lektorské činnosti. 
 • Jeho přístup ke klientům a účastníkům kurzů je ovlivněn kromě výše uvedeného i dalšími metodami jako je focusing, psychodrama, MBSR, PBSP, gestalt terapie a rodinné konstalace. Velkým zdrojem inspirace je pro něho studium dialogického jednání na DAMU. 

Mathanja Rosina Bot

 • Je vystudovaná učitelka angličtiny z Nizozemí
 • Založila soukromou jazykovou školu, kterou 13 let vedla a působila jako učitelka jazyků
 • Absolvovala 8-týdenní výcvik mindfulness MBSR v Nizozemí http://www.mindfulness-dordrecht.nl
 • Založila Jazyky Mindfully
 • Napsala knihu Magický jazykový knoflik - která kromě praktických doporučení a tipů jak se učit cizí jazyk naučí čtenáře i mindful postoj ke studiu cizího jazyka
 • Spolupracuje s Českým mindfulness institutem, školí mindfulness a organizuje jazykové workshopy

 

MgA. Eleanor Toulavá

 • Vystudovala kostýmní výtvarnictví, dneska se však tomuto oboru věnuje jen výjimečně. Mnohem více ji naplňuje práce s lidmi, kdy je inspiruje k vědomějšímu a spokojenějšímu způsobu života.
 • Sama  si cestu k mindfulness našla v roce 2010 jako k účinnému a dlouhodobému "léku" na chrLenyonickou úzkost. Postupem let ji pomáhala erodovat ty překážky a hranice, které  si kolem sebe silou vlastní mysli vybudovala a ukázala jí, že svět je opravdu takový, jak ho vnímáme. 
 • V Českém mindfulness institutu absolvovala osmitýdenní výcvik a speciální výcvik pro interní firemní lektory. 
 • V současné době je interní lektorkou mindfulness ve firmě Bluelink International a spolupracuje s Českým mindfulness institutem. 
 • Zajímá ji oblast duševní hygieny, obzvlášť v pracovním prostředí, kde se o této otázce mluví zřídka, anebo vůbec. A baví ji sledovat, jak občas stačí málo k tomu, aby se děly velké změny. 

 

 

Co je to
mindfulness

Schopnost záměrně věnovat pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku,a to bez posuzování, hodnocení a očekávání. Jak funguje? Vytvořením adekvátního kontaktu s tím, co …

Kalendář veřejných programů

Seznamte se s nabídkou veřejných programů pro nejbližší období. Pokud nenajdete to, co potřebujete, napište nám.

Organizace podporující mindfulness

kniha Všímavost
reference
Mindfulness v médiích sekci